Iedereen heeft talenten, maar niet iedereen krijgt de kans ze te laten bloeien

Iedereen op deze aarde wordt geboren met een hoeveelheid talent en een aantal basisvaardigheden die opgesloten zitten in de genen. Elk kind, waar ook ter wereld geboren, heeft in zijn kern, in zijn genen, een basis voor ontwikkeling. Die is voor ieder mens uniek, maar is wel bij iedereen aanwezig. De mate waarin die talenten tot bloei kunnen komen, wordt echter sterk bepaald door de omgeving waarin het kind opgroeit. De ouders, familie, broers en zussen, hoe vermogend of hoe arm is het gezin, welke studiefaciliteiten worden er vanuit de overheid aangeboden, welke opleidingsmogelijkheden zijn er in de nabije omgeving, etc.

De mate waarin een kind zich kan ontwikkelen, zijn/haar talenten kan laten bloeien en zo een goed, vol en volwaardig leven op te bouwen, is zeer ongelijk verdeeld op de wereld. In het rijke Westen zijn er volop kansen, is de kwaliteit van de opleidingsinstituten (scholen, universiteiten, bedrijfsopleidingen) zeer hoog en wordt vanuit de overheid veel geld geïnvesteerd in zowel de kwaliteit van de opleidingen, als in de jeugd die daarvan gebruik kan maken.

Hoe anders is dat in veel andere landen. Hoeveel talent van mensen, van kinderen en jongeren, blijft “ongebruikt”, wordt niet aangeboord? Hoeveel kinderen/jongeren kunnen zoveel meer dan laagbetaalde arbeid verrichten in smerige fabrieken, dan werken op het land om het gezin aan een hoger inkomen te helpen?

Stichting “StandUp4Talent” heeft zich ten doel gesteld om kinderen en jongeren tot de leeftijd van 25 jaar te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat kan door opleiding van een individu financieel te ondersteunen, door groepen van jongeren een programma aan te bieden dat leidt tot persoonlijke ontwikkeling, door uitwisseling van jongeren uit verschillende landen te bevorderen en zo nodig te financieren, door leer- en werkstages te bevorderen, etc.

Stichting “StandUp4Talent” kan dat in principe waar ook ter wereld doen, maar er is vooralsnog gekozen voor 2 gebieden, waar de toegang tot onderwijs niet voor iedereen bereikbaar is: Indonesië en Afrika (Kenia Maasailand, Kenia Nairobi, Zuid Afrika)

Stichting StandUp4Talent is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer info: klik hier.